Beleid 1e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant | Beleid 1e lijn

Beleid 1e lijn

a. Anamnese en initieel onderzoek

Anamnese:

 • Klachten en symptomen: vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, duizeligheid en collaps.
 • Uitvragen van actuele co-morbiditeit.

Lichamelijk onderzoek:

 • Bloeddruk, polsfrequentie, hartritme, oedeem voeten/enkels, auscultatie van hart en longen.

b. Vervolgonderzoek

Indien souffle wordt gehoord en patiënt geeft géén klachten aan volgt echo ter evaluatie hiervan (conform de SOP-criteria echocardiografie) of patiënt wordt verwezen naar de
cardioloog. Als uit het echo blijkt dat er sprake is van geringe aortaklepstenose en de patiënt heeft een goede linkerkamerfunctie dan kan de huisarts er eventueel voor kiezen om de patiënt zelf te begeleiden, met periodieke controle (conform het follow-up beleid) middels echocardiografie. Als blijkt dat er sprake is van een matige of ernstige
aortaklepstenose wordt de patiënt verwezen naar de cardioloog.

c. Verwijzing naar 2e lijn

Verwijzing naar de 2de lijn indien:

 • souffle wordt gehoord en patiënt geeft wél klachten aan (o.a. vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, duizeligheid, etc.) wordt de patiënt voor een consult doorgestuurd naar de cardioloog.
 • een matige of ernstige aortaklepstenose wordt geconstateerd vindt verwijzing naar de cardioloog plaats.
 • patiënt in de 2de lijn onder controle staat en geeft klachten aan, kan in overleg met cardioloog eventueel een eerdere controle plaatsvinden.

Benodigde informatie voor het verwijzen van patiënten van de 1ste naar de 2de lijn bestaat uit:

 • Reden van verwijzen van de patiënt;
 • Anamnese met symptoombeschrijving;
 • Voorgeschiedenis patiënt;
 • Co-morbiditeit van de patiënt;
 • Medicatie van de patiënt;
 • Bevindingen bij lichamelijk onderzoek (beschrijving van de souffle, bloeddruk, polsfrequentie, etc.);
 • Indien aanwezig ook informatie van aanvullend onderzoek, zoals lab, ECG en echo;
 • Beelden en verslag van echo.