Beleid 2e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant | Beleid 2e lijn

Beleid 2e lijn

a. Anamnese en initieel onderzoek

Vóór het eerste consult bij de cardioloog is er bij de patiënt (minimaal) een ECG gemaakt.

Anamnese:

 • Klachten, beloop van klachten, klachten gedurende inspanning, risicofactoren, co-morbiditeit/cardiale voorgeschiedenis, medicatiegebruik

Lichamelijk onderzoek:

 • O.a.  auscultatie van hart en longen, bloeddruk, polsfrequentie, lengte, gewicht, controle oedeem.

b. Vervolgonderzoek

Mogelijke vervolgonderzoeken zijn o.a.:

 • Echo, X-thorax, inspanningstest, labonderzoek (minimaal: Hb, nierfunctie en eventueel NT-proBNP).

Bij symptomatisch ernstige aortaklepstenose worden vervolgonderzoeken gepland als voorbereiding op de ingreep. Vervolgonderzoeken bestaan o.a. uit:

 • X-thorax;
 • CAG;
 • eventueel CT-scan;
 • eventueel consulten bij overige specialismen.

c. Doorverwijzing 3e lijn

 • Patiënten met symptomatisch ernstige aortaklepstenose;
 • Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose zonder typische klachten, bij slechter wordende linkerkamerfunctie.

Daarnaast kan een klepingreep worden overwogen als:

 • Patiënten met asymptomatisch ernstige aortaklepstenose met een snelle progressie (>0,3 m/s per jaar) en/of een maximale snelheid van de aortaklep van >5,5 m/s.

De informatie die nodig is voor het tertiair centrum is:

 • Voorgeschiedenis;
 • Lengte en gewicht;
 • Medicatie;
 • Anamnese;
 • Co-morbiditeit;
 • Volledig lichamelijk onderzoek (o.a. bloeddruk, auscultatie);
  • Indruk van vitaliteit van patiënt;
 • ECG en beschrijving;
 • Lab onderzoek (o.a. bezinking, Hb, kreat);
 • Thorax foto (verslag);
 • Echo (verslag en beelden);
 • Inspanningstest (indien uitgevoerd);
 • CAG (verslag en beelden);
 • EUROSCORE risicofactoren;
 • Focusonderzoek kaak;
 • Voorstel van verwijzend cardioloog (incl. onderbouwing m.b.t. wijze van interventie);
 • Eventueel overige consulten afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patiënt.