Follow-up beleid

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant | Follow-up beleid

Follow-up beleid

Criteria voor de follow-up van patiënten met aortaklepstenose zijn:

  1. Bij geringe aortaklepstenose: De patiënt dient over 2 á 3 jaar terug te komen voor controle inclusief echocardiogram;
  2. Bij matige aortaklepstenose: De patiënt dient over +/- 1 jaar terug te komen voor controle  inclusief echocardiogram;
  3. Bij asymptomatisch ernstige aortaklepstenose: controle elk halfjaar met eventueel een echocardiogram (minimaal jaarlijks een echocardiogram) en zo nodig fietsergometrie.
    a. De patiënt krijgt het advies om geen piekinspanning te verrichten en bij kortademigheid bij inspanning, duizeligheid, wegrakingen, AP klachten meteen contact op te nemen met de cardioloog.
  4. Bij symptomatisch ernstige aortaklepstenose overweegt de cardioloog de indicatie voor een klepingreep.

Na een klepingreep blijft de patiënt onder controle bij de cardioloog.

De terugkoppeling over de ingreep naar zowel de 1ste als 2de lijn (in navolging van categorie 4) bestaat minimaal uit:

  • Medicatie overzicht (specifiek antistolling – gewenste duur en soort);
  • Ontslagbrief van de patiënt (o.a. verloop, eventuele complicaties, etc.);
  • Naar de verwijzer in de 2de lijn wordt ook het OK-verslag toegestuurd;
  • Advies bij ingebrachte klep m.b.t. endocarditis profylaxe.