Controle

Controle

Controlefrequentie:
In het eerste jaar

 • Proefbehandeling of instelfase: tenminste elke 2-4 weken of eerder/frequenter afhankelijk van de ernst van de klachten;

Na het eerste jaar

 • Intermitterend astma: in het eerste jaar 1x per 3-6 maanden controle met evaluatie van de klachten (bij meer dan 2 keer per week klachten) en/of het medicatiebeleid (meer dan 2 keer per week β-2-mimetica) en/of herhaalprescriptie voor dit kind;
  Advies: gebruik Astma Controle Test (ACT) of Astma Control Questionnaire (ACQ)(zie toelichting, bijlage 2).
  Bij ICS:
 • Tijdens de 1e periode: 1x per 3 maanden;
 • Indien het behandeldoel is behaald, wordt de dosering ICS per 3-6 maanden gradueel verminderd; hierbij wordt rekening gehouden met een evt. seizoensinvloed;
 • Streef naar de laagst effectieve dosering;
 • Overweeg te stoppen met ICS;
 • Indien het behandeldoel niet wordt behaald de ICS zo mogelijk stoppen en andere diagnose overwegen en/of patiënt verwijzen voor verdere Dx en Rx.
  Controleer:
 • Ernst en duur van de klachten; streefniveau is (vrijwel) geen klachten;
 • Beperkingen in dagelijkse activiteiten; streefniveau is geen beperking in het dagelijks functioneren;
 • Het gebruik van kortwerkende -2-mimeticum; streefniveau is niet vaker dan 2x per week;
 • Reactie op uitlokkende factoren zoals verkoudheid, weersomstandigheden, seizoensinvloeden, logeren elders, aanwezigheid van een huisdier of andere allergenen, passief roken;
 • Het adequaat naleven van niet-medicamenteuze adviezen en het effect daarvan;
 • Inhalatietechniek en therapietrouw (zeker bij geen/onvoldoende effect van de therapie);
 • Bespreking van het beleid bij toename klachten;
 • Geef altijd een schriftelijk behandeladvies, zeker voor de acute situaties;
 • Elke onderhoudsbehandeling vormt een indicatie voor controle afspraken.