Medicamenteuze behandeling

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Astma bij kinderen 1-6 jaar - RTA ZO Brabant | Medicamenteuze behandeling

Medicamenteuze behandeling

Iedere medicamenteuze behandeling bij jonge kinderen heeft het karakter van een proefbehandeling; evaluatie dient daarom altijd plaats te vinden binnen 2-4 weken na start van de therapie. De huisarts zorgt voor een adequate inhalatie-instructie en controle. De huisarts controleert in de acute fase bij de eerste toedieningen van een β-2-mimeticum het effect aan de hand van auscultatie, ademhalingsfrequentie, gebruik hulpademhalingsspieren en indien mogelijk saturatiemeting (bij een exacerbatie).

Stap 1

Symptomatische behandeling

  • Een eventuele bestaande rhinitis behandelen: xylometazoline (0,025% - 0.05%) of een fysiologische zoutoplossing (denk ook op deze leeftijd aan een mogelijke allergische rhinitis);
  • β-2-mimeticum in acute fase. Na 1-2 dagen terugzien op spreekuur. Dosering: zo nodig 2-max 6 dd 100+100 (+100+ 100) mcg salbutamol via voorzetkamer;
  • β-2-mimetica als proefbehandeling van 2-4 weken. Dosering: zo nodig 2-max 6 dd 100+100 (+100+ 100) mcg salbutamol via voorzetkamer; Stap 2 OnderhoudsbehandelingStart ICS: Dosering: 2 dd 125 ug fluticasone of 2 dd 200 mcg budesonide of equivalent.
NB. Toediening van (hogere dosis) -2-mimeticum bij jonge kinderen heeft als mogelijk risico een ventilatie-perfusie mismatch en daardoor desaturatie.
NB. Het niet behandelen van een allergische rhinitis maakt het realiseren van astma
behandeldoelen vrijwel onmogelijk.

Bij persisterende symptomen (luchtwegklachten > 2 dagen per week) moet de differiëntiaal diagnose heroverwogen worden. Indien gedurende 2-4 weken >2 x/week toediening van -2- mimeticum nodig is, overweeg:

Stap 2

Onderhoudsbehandeling;

Start ICS:
Dosering: 2 dd 125 ug fluticasone of 2 dd 200 mcg budesonide of equivalent.

NB. De huisarts kan bij twijfel aan de werkdiagnose of bij onvoldoende kennis of ervaring overwegen om voor het instellen op een proefbehandeling ICS te verwijzen naar de kinderarts.
Na 1-2 Rx-effect-controle tijdens herhaalconsulten wordt in principe terugverwezen naar de huisarts met diagnose en behandeladvies.

Stap 3

Intensiveren onderhoudsbehandeling
Ophogen ICS en/of aanvulling met een leukotrieenreceptorantagonist en/of aanvulling met langwerkend -2-mimeticum: altijd door kinderarts.