Verwijzen naar kinderarts

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Astma bij kinderen 1-6 jaar - RTA ZO Brabant | Verwijzen naar kinderarts

Verwijzen naar kinderarts

  1. Bij twijfel aan de werkdiagnose of in geval van geen of onvoldoende reactie op hoge dosering β-2-mimeticum na 2-4 weken behandeling wordt geadviseerd het kind te verwijzen naar de kinderarts voor het verifiëren van de diagnose en/of het instellen van een proefbehandeling met ICS;
  2. Indien het behandeldoel niet wordt behaald en/of na 6 weken de klachten blijven persisteren, wordt geadviseerd een andere diagnose te overwegen en/of patiënt te verwijzen naar de kinderarts voor het verifiëren van de diagnose en het eventueel bijstellen van de medicatie;
  3. Als er een andere diagnose dan astma en/of co-morbiditeit wordt overwogen.