Shared Care

Shared Care

Indien de waarschijnlijkheidsdiagnose piepen door multiple prikkels door de kinderarts is gesteld, wordt een behandeladvies opgesteld en wordt het kind na 1-2 herhaalconsulten in principe terugverwezen naar de eerstelijn voor verdere follow-up. Kinderen van 1-6 jaar waarbij de klachten onvoldoende of niet gecontroleerd zijn, worden bij voorkeur door de kinderarts gevolgd.