Beleid 2e lijn terug-/doorverwijzing

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Coronairlijden - RTA | Beleid 2e lijn terug-/doorverwijzing

Beleid 2e lijn terug-/doorverwijzing

c. Terugverwijzing 1ste lijn
Bij stabiel coronairlijden:

 • Patiënt met een goede linkerventrikelfunctie kan worden terugverwezen naar de 1ste lijn na 9 – 12 maanden;
 • Patiënt medicamenteus behandeld voor AP (patiënt goed/stabiel ingesteld op medicatie);
 • Er geen behandelopties zijn binnen de 2de lijn / palliatief beleid.

Onderstaande informatie dient vermeld te worden in de verwijsbrief:

 • Diagnose;
 • Ingezette behandeling (incl. uitgevoerde procedures);
 • Streefwaarde (o.a. LDL gehalte);
 • Uitslag van laatste lab;
 • Medicatie (eventueel met stopdatum);
 • Gemaakte afspraken / uitgangspunten;
 • Niet-reanimeren beleid (indien besproken en/of van toepassing).

Na ontslag bij de cardioloog dient de patiënt te worden opgenomen in het CVRM protocol. Dit dient ook vermeld te worden in de verwijsbrief.

 • d. Doorverwijzing 3de lijn

SPOED:

 • STEMI: via ambulance protocol
 • NSTE-ACS: hoog risicopatiënt ook via ambulance protocol

Benodigde informatie bij SPOED verwijzing:

 • Zo uitgebreid mogelijk qua informatie (bijv. uitgevoerd ECG, anamnese, lichamelijk onderzoek, lab (indien uitgevoerd));
 • Er vindt altijd telefonisch overleg met Catharina Ziekenhuis plaats bij het insturen van patiënten.

ELECTIEF:

 • NSTE-ACS: laag risicopatiënt
  • Patiënt die gekatheteriseerd is in het eigen ziekenhuis en waarvoor een interventie noodzakelijk is;
  • Hiervoor wordt een voorstel bij hartteam (middels een brief) ingediend.

Benodigde informatie bij ELECTIEVE verwijzing:

 • Voorgeschiedenis;
 • Anamnese;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • ECG;
 • Labonderzoek;
 • Echo, MRI (informatie over linkerkamerfunctie), inspanningsonderzoek, CT, hartkatheterisatie (incl. beelden versturen via EVOCS) en overige aanvullende onderzoeken;
 • Conclusie en beleid;
 • Medicatie.