Beleid 3e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Coronairlijden - RTA | Beleid 3e lijn

Beleid 3e lijn

a. Interventies
Interventies:

 • Dotterbehandeling (PCI);
 • Bypassoperatie (CABG).

b. Terugverwijzing 2de lijn

SPOED:

 • PCI: na de interventie wordt patiënt meteen terugverwezen naar eigen ziekenhuis, indien de patiënt hemodynamisch en respiratoir stabiel is;
 • Terugverwijzen vanuit de 3de lijn gebeurt altijd in overleg met het verwijzend ziekenhuis (2de lijn).

ELECTIEF:

 • CABG: nadat patiënt enkele dagen postoperatief stabiel is, wordt patiënt terugverwezen naar eigen ziekenhuis;
 • Terugverwijzen vanuit de 3de lijn gebeurt altijd in overleg met het verwijzend ziekenhuis (2de lijn).
  • Indien er complicaties zijn, dient dit gemeld te worden aan het eigen ziekenhuis.
 • PCI: Na interventie vindt indien mogelijk (en anders overplaatsen in overleg met eigen cardioloog) ontslag plaats uit het PCI centrum (naar thuissituatie);
  • Vervolgens verloopt de procedure via de polikliniek van het eigen ziekenhuis (2de lijn).

De benodigde informatie bij terugverwijzing naar de 2de lijn (zowel bij SPOED als ELECTIEVE patiënt):

 • Brief met procedure en medicatie;
 • Eventuele complicaties benoemen.