Terugverwijzing

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetisch Voetulcus - RTA ZO Brabant | Terugverwijzing

Terugverwijzing

Indien er na genezing van het voetulcus geen dwingende reden meer is om patiënt te vervolgen in een tweedelijns setting wordt patiënt terugverwezen naar de eerste lijn. Patiënt komt dan in zorg bij een diabetespodotherapeut, die als casemanager optreedt en de periodieke controles verzorgt.

Het voetenteam krijgt de beschikking over een lijst van diabetespodotherapeuten in de regio. De lijst wordt up-to-date gehouden door de secretaris van het regionaal overleg van diabetespodotherapeuten. Het voetenteam stuurt de ontslagbrief naar de huisarts en naar de diabetespodotherapeut. Door de aard van de problematiek zal het regelmatig voorkomen dat de diabetespodotherapeut wil overleggen met het voetenteam. Hij doet dat bij voorkeur na overleg met de huisarts. Wanneer zo’n overleg tot vertraging leidt die schadelijke gevolgen voor de patiënt kan hebben, richt de diabetespodotherapeut zich rechtstreeks tot het voetenteam.