Voetenteam

Voetenteam

Het ziekenhuis beschikt over een voetenteam, dat is samengesteld en werkt volgens de richtlijn van de NIV. Het zorgaanbod wordt eenduidig gepresenteerd volgens een regionaal format in ZorgDomein, waarin samenstelling en werkwijze van het team zijn weergegeven. Daarin wordt ook vermeld welke informatie de huisarts met de verwijzing dient mee te sturen. Het voetenteam koppelt een voorlichtingsfolder voor patiënten met informatie over haar samenstelling en werkwijze aan de ZorgDomein verwijzing. De huisarts kan deze folder uitprinten. Het voetenteam behandelt het voetulcus conform the state of the art en voert op indicatie de benodigde interventies uit.

Indien er na 12 weken nog geen genezingstendens waarneembaar is, bespreekt het voetenteam met de patiënt de mogelijkheid van behandeling in een centrum voor wondzorg, waar hyperbare zuurstoftherapie en gespecialiseerde wondzorg beschikbaar zijn. Wanneer het in overleg met patiënt niet raadzaam blijkt die weg op te gaan en de keuze wordt gemaakt voor "het accepteren van het ulcus”, wordt de procedure gevolgd, zoals hieronder bij ‘terugverwijzing’ is beschreven.