Patiëntenvoorlichting

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Heupdysplasie bij kinderen - RTA ZO Brabant | Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting

De verwijzend arts informeert de ouders van het kind dat bij verwijzing patiëntgegevens (moeten) worden uitgewisseld tussen huisarts, jeugdarts en/of radioloog en (kinder)orthopedisch chirurg en vraagt hiervoor toestemming.

  • Bij een vermoeden van DDH of heupluxatie geeft de verwijzend arts de ouders voorlichting aangaande de vermoedelijke aandoening, de diagnostiek, de behandeling en welke hulpverlener welk rol heeft.
  • Bij diagnostiek in de eerstelijn blijft de verwijzend arts aanspreekpunt voor de ouders; indien er verwijzing plaatsvindt naar de 2e lijn, wordt de verpleegkundig specialist en/of (kinder)orthopedisch chirurg het aanspreekpunt voor de ouders.
  • Bij een duidelijk vermoeden van DDH of luxatie wordt het kind in overleg met de ouders bij voorkeur verwezen naar een kinderorthopedisch centrum, waar diagnostiek en behandeling volgens het one-stop-shop principe is ingericht.