Begrippen

Begrippen

Matig verhoogde albuminurie: 3 tot 30 mg albumine/mmol creatinine
Ernstig verhoogde albuminurie: ≥ 30 mg albumine/mmol creatinine

Nierfunctie

De maat die landelijk en regionaal wordt gebruikt voor het bepalen van de nierfunctie is de CKD-EPI formule. Deze maakt gebruik van het serumcreatinine om een schatting te geven van de klaring: de eGFR (estimated GFR). De eGFR is alleen betrouwbaar in chronische, stabiele setting; bij twijfel over de betrouwbaarheid van de eGFR: vaststellen van de creatinineklaring middels 24-uurs urine. De eGFR heeft als eenheid ml/min/1,73m2 lichaamsoppervlak.

De CKD-EPI is in een aantal gevallen niet volledig betrouwbaar: 

 • Bij een gewicht < 60 kg;
 • Bij een leeftijd < 18 jaar;
 • Bij kleine, of juist grote personen, of een sterk afwijkend lichaamsoppervlak (bv amputatie). Hierop kan de gerapporteerde eGFR worden gecorrigeerd d.m.v. de formule eGFR gecorr = eGFR*(lichaamsoppervlak/1,73) met lichaamsoppervlak is √(lengte in cm* gewicht in kg/3600; 
 • Wanneer er sprake is van een verminderde spiermassa, bijv. bij ouderen, paraplegie e.d.;
 • Bij een sterk toegenomen spiermassa, zoals bij bodybuilders en soms bij negroïde ras (correctiefactor: 1,16);
 • Etniciteit anders dan blank, bv negroïde;
 • Bij acute nierschade;
 • Gebruik van bepaalde medicatie (zoals cimetidine, trimethoprim en co-trimoxazol);
 • Bij zware spierarbeid of bovengemiddelde vleesconsumptie;
 • Bij ondervoeding of een streng vegetarisch/veganistisch dieet;
 • Zwangeren.