Consultatie

Consultatie

De huisarts kan bij de 1e en/of 2e lijns echoscopist/ gynaecoloog een transvaginale echo aanvragen, met als indicatie "afwijkend premenopauzaal bloedverlies" als er sprake is van:

  • Afwijkend of niet te beoordelen vaginaal toucher;
  • Bij aanhoudend bloedverlies na/tijdens therapie.

De echoscopist zou graag door de aanvrager worden geïnformeerd over:

  • Eerste dag van de laatste menstruatie icm de normale duur van de cyclus;
  • Pariteit/ graviditeit;
  • Eerdere ingrepen aan cervix, uterus en/of adnexen;
  • Medicijngebruik m.n. OAC en/of IUD;
  • Bevindingen bij LO.

In het verslag van de aangevraagde echo zal de normale dan wel afwijkende vorm van de uterus, het endometrium en/of de adnexen worden weergegeven, een conclusie en (eventueel) een advies worden gegeven.