Diagnostiek - Anamnese

Diagnostiek - Anamnese

Anamnese:

Aard van het bloedverlies, de subjectieve hoeveelheid bloedverlies is leidend, frequentie, regelmaat, duur, hoeveelheid, stolsels.

NB. Menstruatiescorekaart als hulpmiddel; zie toelichting

 

Ervaren van hinder: 's Nachts, verzuim, seksualiteit
Specifieke oorzaak: Tussentijdsbloedverlies (vast/wisselend tijdstip), postcoïtaal
bloedverlies, pijn in de onderbuik, wisselende seksuele contacten
en/of mogelijke SOA, medicatie (corticosteroïden, anticoagulantia,
OAC, IUD (koper en levonorgestrel bevattend)).

LO:

Inspectie van vulva en perineum. Speculumonderzoek en vaginaal toucher beoordeling uterus en adnexen.