Behandeling in de 1e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Traumatische knieproblemen - RTA ZO Brabant | Behandeling in de 1e lijn

Behandeling in de 1e lijn

Het beleid is afhankelijk van de ernst van de aandoening en bestaat naast pijnstilling, uit voorlichting, uitleg over het natuurlijk beloop en instructies ten aanzien van het hervatten van activiteiten. Een patiënt met traumatische knieproblemen wordt < 1 week teruggezien door de huisarts om het ingezette beleid te evalueren en zo nodig aan te passen. Bij niet vorderend herstel, overweegt de huisarts een consultatie bij een fysiotherapeut of een verwijzing naar de 2e lijn. Daarnaast beveelt de werkgroep aan om bij traumatische knieproblemen zo spoedig mogelijk te starten met bewegen (eventueel met ondersteuning van een therapeut) om het functionele herstel te bespoedigen.

Consultatie

De werkgroep adviseert om bij twijfel telefonisch te overleggen met fysiotherapeut, kaderhuisarts bewegingsapparaat, orthopedisch chirurg en/of traumachirurg.

Patiëntenvoorlichting

De huisarts kan vaak samen met de fysiotherapeut, het merendeel van de patiënten met traumatische knieproblemen zelf begeleiden. Indien een verwijzing naar de 2e lijn is geïndiceerd, informeert de huisarts de patiënt over:

  • de reden van verwijzing
  • de vraagstelling aan de medisch specialist.