Diagnostiek in de 1e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Traumatische knieproblemen - RTA ZO Brabant | Diagnostiek in de 1e lijn

Diagnostiek in de 1e lijn

Anamnese

  • Ongevalmechanisme
  • Belastbaarheid na het trauma
  • Zwelling (direct of later ontstaan)
  • Gevoel van instabiliteit
  • Pijn bij draaien, hurken, startpijn, nachtpijn
  • Slotklachten

Lichamelijk Onderzoek / Functionele diagnostiek

Ondanks dat initieel na het trauma pijn en zwelling op de voorgrond kunnen staan, zijn er toch een aantal functionele tests in het lichamelijk onderzoek die goed en betrouwbaar
zijn uit te voeren (2,3,4). Zie toelichting
1. Testen van de actieve strekfunctie
2. Vaststellen van een verende extensiebeperking
3. Lachman test
4. Achterste schuiflade, step off test/gravity sign
5. Varus- en valgusstress test
Als de huisarts zich onvoldoende vertrouwd voelt met de bevindingen bij lichamelijk onderzoek kan de huisarts een fysiotherapeut consulteren. Mede beoordeling door een kaderhuisarts in zgn. anderhalvelijns spreekuren kan behulpzaam zijn bij het stellen van de juiste diagnose.
Aan de hand van de (gezamenlijke) bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek, besluit de huisarts tot (conservatief) beleid dan wel verwijzing naar de 2e lijn.

Aanvullend onderzoek

In de meeste gevallen is aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet nodig. Indien wordt voldaan aan één of meerdere bevindingen van de Ottawa Knee Rules is Röntgendiagnostiek wél geïndiceerd (5).
MRI in de eerste lijn
Het aanvragen van MRI-onderzoek door de huisarts wordt niet aangeraden, omdat de toegevoegde waarde ervan onvoldoende is bewezen (6,7). Indien er in voorkomende gevallen een indicatie is voor MRI, adviseert de werkgroep (telefonisch) te overleggen met de radioloog, orthopedisch chirurg of traumachirurg.
Punctie
Een gewrichtspunctie ter nadere diagnostiek of ter verlichting van de pijn wordt afgeraden, omdat dit geen consequenties heeft voor het beleid en het positieve effect op genezing niet is aangetoond.