Verwijzing naar de 2e lijn

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Zwelling in de hals - RTA ZO Brabant | Verwijzing naar de 2e lijn

Verwijzing naar de 2e lijn

Verwijzing naar de internist (-oncoloog/hematoloog) is geïndiceerd bij:

  • Verdenking maligne lymfoom of lymfeklier metastase op basis van kliniek of echo;
  • Atypische zwelling.

Verwijzing naar internist (-endocrinoloog) is geïndiceerd bij:

  • Klinische schildklierzwelling.

Verwijzing naar de chirurg / KNO-arts / kaakchirurg (6) met ervaring in het hoofd-hals gebied is geïndiceerd bij:

  • Pleiomorf adenoom;
  • Warthintumor;
  • Mechanische of cosmetische bezwaren;
  • Verdenking plaveiselcelcarcinoom;
  • Cysteuze afwijkingen (mediane en laterale halscyste) bij mechanische of cosmetische bezwaren;
  • Sialoadenitis (glandula submandibularis / parotis);
  • Verdenking obstructie speekselklier.

NB. Bij verzoek of noodzaak tot excisie: het is van belang te verwijzen naar een chirurg met ervaring in de schildklierchirurgie inclusief halsklierdissecties. Het excideren van een zwelling in het hoofd-hals-gebied is besliskundig en technisch lastig en vereist dus specifieke chirurgische expertise (5).