Project transmuraal DNR-beleid

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Afgeronde projecten | Project transmuraal DNR-beleid

Project transmuraal DNR-beleid

In 2011 is op verzoek van de Medische Staf van het Elkerliek ziekenhuis een transmurale werkgroep van huisartsen, specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde in het leven geroepen, met als doel de transmurale overdracht tussen huisarts, ziekenhuis en verpleeghuis van DNR(DO Not Resuscitate)-afspraken af te stemmen. Dit heeft geleid tot een transmuraal protocol. De afspraken zijn gebaseerd op de bestaande afspraken in het ziekenhuis, de verpleeghuizen en in de  huisartspraktijken en op de laatste landelijke richtlijnen. Ook is een patiëntenfolder gemaakt voor gebruik in de eerste en tweede lijn.

Het project is in 2013 afgesloten met het verschijnen van het protocol en een folder.