Informatie voor patiënten

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Dementie | Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten

 

Dementie is een hersenaandoening met ingrijpende gevolgen, voor uzelf en voor uw omgeving. In de regio Helmond werken allerlei instanties onder leiding van Quartz samen aan goede zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken, maken deze instanties bijvoorbeeld afspraken over wie welke zorg levert. Ze ontwikkelen ook initiatieven die de zorg verbeteren. Een overzicht van waar u terecht kunt in de verschillende fasen van dementie kunt u lezen in de patiënten informatiefolder Zorgprogramma Dementie.

Casemanager

De casemanager werkt bij Savant Zorg of De Zorgboog en is meestal een verpleegkundige die veel weet van dementie en mantelzorg. Vanaf het moment dat er een vermoeden bestaat van dementie (niet-pluis fase) de diagnose is gesteld, begeleidt de casemanager thuiswonende mensen met ( een vermoeden van) dementie en hun naasten. De casemanager kijkt heel goed naar de behoeften, biedt een luisterend oor en geeft tips en adviezen. Ook maakt de casemanager de mantelzorger wegwijs in het regionale zorgaanbod. Als dat nodig is, kan de casemanager ook snel andere hulpverleners inschakelen zoals de thuiszorg, fysiotherapeut of dagopvang regelen. Voor het inschakelen van een casemanager heeft u geen verwijzing nodig van een neuroloog of geriater in het ziekenhuis of van de huisarts.

Meer informatie over de casemanager kunt u vinden in de informatiefolder.

EHBD-koffer

Omdat informatie over dementie vaak versnipperd is, is er de Eerste Hulp Bij Dementie- koffer in de regio te leen. Deze EHBD-koffer bestaat uit foldermateriaal, boeken en beeldmateriaal over dementie. Ze zijn bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden. Er zitten ook verhalen in van lotgenoten en spelletjes om samen met degene met dementie te doen. De EHBD-koffer is te leen bij verschillende instellingen in de regio Helmond en bij de casemanagers. Het lenen is gratis en gaat net als in de bibliotheek.

Meer informatie over de casemanager kunt u vinden in de informatiefolder.

Scholingen

Het programma Ketenzorg Dementie heeft in voorgaande jaren diverse scholingen voor professionals en groepen vrijwilligers of mantelzorgers georganiseerd voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die gaan over onder meer het herkennen van en leren omgaan met dementie.

Meer weten?

Hebt u vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag.