Chronische fase

U bevindt zich hier: Home | Programma's | CVA | Chronische fase

Chronische fase

Het is bekend dat veel mensen met een CVA, eenmaal thuis, te maken kunnen krijgen met klachten. Onderzoek heeft laten zien dat ruim 50% van hen geconfronteerd wordt met onzichtbare uitval. Met name problemen met aandacht, geheugen en informatieverwerking komen veel voor. Deze onzichtbare uitval, vaak gecombineerd met lichamelijke achteruitgang, vraagt veel van de CVA-cliënt en de mantelzorg.

Vooral de partner wordt zwaar belast. Uit Fupro-onderzoek blijkt dat 50% van de partners 1 jaar na datum CVA overbelast is.Het is van belang om signalen van problemen en/of dreigende overbelasting van mensen met CVA en hun naasten vroegtijdig te signaleren. Voor die vroegsignalering en een adequaat vervolg hierop is een goede samenhang tussen professionals essentieel.

Daarom heeft de CVA-ketenwerkgroep Nazorg de procedurebeschrijving CVA-nazorg ontwikkeld. Mensen met CVA, die naar huis worden ontslagen, worden aangemeld voor nazorghuisbezoeken door de wijkverpleegkundige CVA. De huisarts wordt geïnformeerd middels de medische ontslagbrief. Hij wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de bevindingen van de wijkverpleegkundige CVA. Waar nodig, stemt de verpleegkundige over verwijs- en andere vragen. Bij problemen in een latere fase kan de huisarts opnieuw een beroep doen op de wijkverpleegkundige CVA.

Een overzicht van de nazorgdocumenten vindt u bij de producten.