Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant

Aortaklepstenose - RTA ZO Brabant

Doelstellingen

Afstemming rondom diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving rondom patiënten met verworven aortaklepstenose in de 1ste, 2de en 3de
lijn. Deze Regionale Transmurale Afspraak (RTA) geeft een indicatie voor het handelen bij aortaklepstenose gebaseerd op bestaande richtlijnen en standaarden.

Definitie aortaklepstenose

Verworven obstructieve aandoening van de aortaklep als geïsoleerde aandoening. Aortaklepstenose  kan worden onderverdeeld in: gering (mild), matig (moderate) en ernstig(severe).

De verdeling van geringe, matige en ernstige aortaklepstenose ziet er als volgt uit:

  Aortic Sclerosis Mild Moderate Severe
Aortic yet velocity (m/s) ≤ 2.5 m/s 2.6 - 2.9 3.0 - 4.0 > 4.0
Aortic Valve Area (AVA) (cm2) - > 1.5 1.0 - 1.5 < 1.0
Indexed AVA (cm2/m2)   > 0.85 0.60 - 0.85 < 0.6
Velocity ratio   > 0.50 0.25 - 0.50 < 0.25
Mean gradiënt (mmHg) - < 30* < 40* ≥ 40*
* ESC Guidelines