Atriumfibrilleren - RTA

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Atriumfibrilleren - RTA

Atriumfibrilleren - RTA

Doelstellingen

Afstemming rondom diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving rondom atriumfibrilleren-patiënten in de 1ste, 2de en 3de lijn.

Definitie Atriumfibrilleren

Betreft een ritmestoornis welke gekenmerkt wordt door

  1. (1.) irregulier RR-interval (zonder de aanwezigheid van een repetitief patroon),
  2. (2.) afwezigheid van P-golven op het oppervlakte ECG, en
  3. (3.) variabele atriale cycluslengte (indien zichtbaar). Daarnaast is ook sprake van atriumfibrilleren als bij holter- of ritmeregistratie atriumfibrilleren minimaal 30 seconden aanwezig is.

Op grond van de tijdsduur wordt atriumfibrilleren/atriumflutter ingedeeld in de volgende types:

  1. Eerste episode van atriumfibrilleren/atriumflutter: Atriumfibrilleren dat nog niet eerder is gediagnosticeerd, ongeacht de duur van de ritmestoornis of de aanwezigheid en ernst van de symptomen gerelateerd aan atriumfibrilleren
  2. Paroxysmaal atriumfibrilleren/atriumflutter: Het voorkomen van meer dan één episode van atriumfibrillatie welke (meestal) spontaan beëindigd binnen 48 uur. Episoden van atriumfibrillatie die tot 7 dagen duren (≤ 7 dagen) en beëindigd werden door elektrische of farmacologische cardioversie worden als paroxysmaal geclassificeerd;
  3. Persisterend atriumfibrilleren/atriumflutter: Atriumfibrilleren dat langer duurt dan 7 dagen, inclusief episoden die worden beëindigd met een cardioversie. Ook een elektrische of farmacologische cardioversie na 7 dagen of langer worden als persisterend geclassificeerd;
  4. Langdurig persisterend atriumfibrilleren/atriumflutter: Het persisteren van atriumfibrilleren langer of gelijk aan 1 jaar (≥ 1 jaar) wanneer besloten is om een ritme controle strategie toe te passen;
  5. Permanent atriumfibrilleren/atriumflutter: De aandoening wordt door patiënt en arts geaccepteerd. Er wordt geen poging tot cardioversie (meer) ondernomen. Vandaar dat de term ‘permanent’ atriumfibrilleren niet gepast is in de context voor patiënten die een katheter- of chirurgische ablatie voor atriumfibrilleren ondergaan.