Dehydratie bij kinderen - Protocol regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Dehydratie bij kinderen - Protocol regio Helmond

Dehydratie bij kinderen - Protocol regio Helmond

Aanleiding

Door professionals van de klankbordgroep Kindergeneeskunde is gesignaleerd dat door huis- en kinderartsen diagnostiek en behandeling van kinderen met acute gastro-enteritis soms verschillend werd uitgevoerd. In het kader van afstemming en verbetering van samenwerking is daarom tussen beide partijen onderstaande uniforme handelwijze overeengekomen. De afspraken zijn gebaseerd op de NHG-standaard acute diarree, richtlijnen NVK, rehydratieprotocol Kindergeneeskunde.

Doelstelling behandelafspraak

Afstemming van diagnostiek en (be)handelwijze tussen regionale huisartsen en kinderartsen bij kinderen waar sprake is van acute gastro-enteritis.