Definitie en patiëntenvoorlichting

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetes mellitus fundusscreening | Definitie en patiëntenvoorlichting

Definitie en patiëntenvoorlichting

 

Definitie

De hoofdbehandelaar:

 • is verantwoordelijk voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van screening op retinopathie
  bij patiënten met diabetes.
 • ziet toe op de retinopathie screening en het uit de screening voortvloeiende
  geadviseerde vervolgbeleid.
 • ziet toe op een correcte verwerking van de screeningsuitslagen in het EPD.

De bij de screening betrokken professionals hanteren een protocol voor de organisatie van screening en berichtgeving waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De screenende partij stuurt na iedere screeningssessie een gespecificeerd verslag inclusief follow-up advies aan de hoofdbehandelaar.
De beoordeling van de fundusbeelden vindt plaats door adequaat opgeleide graders onder supervisie van een oogarts. Graders hebben voldaan aan formele opleidingseisen en zijn gecertificeerd voor het screenen op diabetische retinopathie. De digitale fundusfotografie wordt initieel uitgevoerd zonder verder oogheelkundig onderzoek tenzij er indicaties bestaan voor aanvullend onderzoek.

Patiëntenvoorlichting

De hoofdbehandelaar:

 • Geeft de patiënt met diabetes informatie over retinopathiescreening en moedigt aan
  screening uit te laten voeren.
 • Bespreekt de uitslag en de geadviseerde herhalingstermijn van de fundusfoto of verwijst
  naar de oogarts indien hier een indicatie voor is.