Doelstelling

Doelstelling

De RTA heeft als doelstelling:

  • Zorgprofessionals handvatten te bieden voor de screening van diabetische retinopathie.
  • Procesoptimalisatie en verminderen ongewenste praktijkvariatie, waarbij voldaan wordt aan de huidige stand van de wetenschap.
  • Een eenduidig classificatiesysteem, waardoor de consequenties voor het vervolg van de uitslag eenvoudig te traceren zijn.