Terugverwijzing

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diabetes mellitus fundusscreening | Terugverwijzing

Terugverwijzing

Wanneer er geen oogheelkundige comorbiditeit (meer) aanwezig is, verwijst de oogarts de
patiënt terug naar de huisarts met het verzoek funduscontrole via een fundusfoto te laten
plaatsvinden.

Namens de regionale huisartsen

Jaap Kroon, kaderhuisarts DM PoZoB
Ilse Herfst, kaderhuisarts DM DOH/SGE
Fianne van Cleef, kaderhuisarts DM Elan

Namens de regionale oogartsen

Eva Beems, Catharina Ziekenhuis
Linda Le Blanc, Elkerliek Ziekenhuis
Muriël Doors, Máxima Medisch Centrum
Mari Elshout, St. Anna Ziekenhuis
Caroline Slangen, St. Jans Gasthuis


Namens de zorggroepen:
Karin Scheele, PoZoB
Ellen Huijbers, DOH
Ed Berends, SGE
Ivo Bierens, Elan


Voor deze samenwerkingsafspraak is uitgegaan van de richtlijn Diabetische retinopathie (NIV 2018).
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de zorggroepen.
© 2020