Diagnostiek

Diagnostiek

Bij verdenking DVT: Eerstelijnsbeslisregel(ELBR) uitvoeren:  ja = 1

Mannelijk geslacht  1
Gebruik systemische oestrogenen
(zoals anticonceptiepil, hormoonring/pleister)
of prikpil
1
Aanwezigheid maligniteit 1
Operatie ondergaan in laatste maand 1
Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart 1
Uitgezette venen van het been 1
Verschil maximale kuitomvang >= 3 cm 2
Score Eerstelijns beslisregel (ELBR) .....
Score ELBR <4:  D-dimeertest, uitvoeren
Score ELBR >=4, of
Score ELBR <4 en D-dimeertest = positief 
echo aanvragen


Voor verder traject diagnostiek: zie stroomschema

  • Stuur altijd de ELBR score mee, anders wordt de patiënt niet gezien als mogelijke trombose patiënt.
  • Voor aanvraag D-dimeer en echografie: 'Rapportageformulier D-dimeer en Aanvraag echografie t.b.v. Diep Veneuze Trombose en longembolie' meegeven aan de patiënt.
  • Voor aanvraag echografie via ZorgDomein: aanvraag digitaal uitvoeren
  • Bij een positieve D-dimeer voor 16.30 uur, kan aanvraag echo direct via afdeling Radiologie worden uitgevoerd. (Zie stroomschema voor overbrugging na 16.30 uur).
  • Wilt u bij de aanvraag aangeven dat het om een D-dimeer gaat voor DVT. 
  • Aanvragen echografie op werkdagen tussen 10-12 uur en 14-16 uur afspreken.

Echo ‎→ negatief: bij blijvende verdenking na 5 - 7 dagen eenmalig herhalen
          → positief:  ‎→ exclusie criteria (z.o.z.) / patiënt of huisarts wil niet  ‎→  opname: overwegen korte klinische route
                              ↓  geen exclusie criteria en medewerking huisarts en patiënt: start behandeling SEH