Thuisbehandeling

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Diep Veneuze Trombose regio Helmond | Thuisbehandeling

Thuisbehandeling

Dag 2

Wijkverpleging

 • Zwachtelen been en dalteparine(FragminR)-injectie
  • Bij de aanwezigheid van oedeem wordt het been eerst compressief gezwachteld met korte rekzwachtels, eerst 2x per week, tot oedeem voldoende is afgenomen, daarna 1x per week. Verband dag en nacht laten zitten.
  • Bij geringe zwelling hoeft niet te worden gezwachteld en volstaat een steunpantykous of dubbel compressief buisverband. Zodra er geen oedeem (meer) aanwezig is, worden steunkousen (klasse III = 34 tot 46 mmHg op enkelniveau) aangemeten. 
 • Observaties.

Huisarts

 • Na minimaal 24 uur consult met controle been, aanwezigheid embolie en / of bloedingen.
 • Medicatie volgens RTA Antistolling. 

Dag 3-8

Wijkverpleging/ patiënt/ Trombosedienst 

 • dalteparine(FragminR)-injecties 1 dd tot INR >2.0 op 2 achtereenvolgende metingen.
 • ‘s ochtends zwachtelen (‘s avonds zwachtel bovenbeen af).
 • Observaties
  • Indien oedeem weg onderbeens-steunkous, zwachtelen doorgaan tot steunkous aanwezig is.
 • Stop wijkverpleging indien dalteparine en zwachtelen gestaakt zijn (of patiënt en / of mantelzorg dit zelf kan).

Huisarts

 • 2e consult dag 4 / 5 of 6: controle been:
  • Klachten, therapietrouw / complicaties van de antistolling staken LMWH injecties, compressietherapie / steunkousen, embolie; nagaan medicatiegebruik en bij eventueel pilgebruik alternatieven bespreken.
  • Medicatie volgens RTA Antistolling. 

Internist

 • Zonodig dicteren brief huisarts naar aanleiding van laboratoriumuitslagen

Week 12

Huisarts

 • Consult; nogmaals overwegen waarom patiënt trombosebeen heeft.
 • Stoppen acenocoumarol, doorgeven aan Trombosedienst.
  • Steunkous minimaal 2 jaar. Na een jaar kan desgewenst worden nagegaan of het been slank blijft zonder steunkousen. De patiënt kan de steunkous daarna blijven dragen als dit minder klachten geeft. Steunkousen worden alleen overdag gedragen. Medicatie volgens RTA Antistolling.
 • Geen controle meer .
 • Behandelduur:
  • Eerste episode secundaire DVT: 3 maanden
  • Eerste episode idiopathische DVT: 3 - 6 maanden
  • Geïsoleerde kuitvenetrombose: bij medicamenteuze behandeling: 3 maanden
  • Recidief DVT: start behandeling en verwijs naar de internist voor bepaling behandelduur