Hartfalen - RTA

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Hartfalen - RTA

Hartfalen - RTA

Doelstelling

Afstemming rondom diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving rondom hartfalen (HF) patiënten in de 1ste, 2de en 3de lijn. Inclusief formularium en instructie voor optitreren van medicatie. Daarnaast is het doel van de transmurale afspraak om patiënten in de regio hartfalenzorg te bieden van de hoogste kwaliteit en bestaande uit een op het individu afgestemde keuze uit het volledige spectrum van in Nederland beschikbare behandelingen.

Definitie hartfalen

HF is een klinisch syndroom dat zich kenmerkt door typische symptomen (o.a. kortademigheid, enkel oedeem en vermoeidheid) die mogelijk gepaard gaan met specifieke signalen (o.a. verhoogde jugulaire veneuze druk, pulmonale crepitaties en perifeer oedeem) veroorzaakt door een structurele en/of functionele hartafwijking, resulterend in een afgenomen cardiale output en/of verhoogde intracardiale druk in rust of gedurende belasting. HF wordt gecategoriseerd op grond van de(echocardiografisch bepaalde) linkerventrikelejectiefractie (LVEF):

  • Reduced ejectiefractie (HFrEF): LVEF <40%
  • Mid-range ejectiefractie (HFmrEF): LVEF 40-49%
  • Preserved ejectiefractie (HFpEF): LVEF ≥50%

Voor de laatste twee categorieën zijn voor de diagnose, naast symptomen en verschijnselen van HF, tevens een verhoogde waarde van natriuretische peptiden (BNP>35 pg/ml en/of NTproBNP>125 pg/ml) en minimaal één aanvullend criterium nodig: relevante structurele hartziekte (linkerventrikelhypertrofie en/of linkeratriumvergroting), óf diastolische disfunctie op het echocardiogram.