Verwijzen

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Hoofdpijn - RTA ZO Brabant | Verwijzen

Verwijzen

Verwijzen naar (kinder)neuroloog, kinderarts, hoofdpijnpoli of hoofdpijncentrum:

 • Bij alarmsymptomen;
 • Bij twijfel aan de diagnose;
 • Als migraine plotseling van karakter verandert of aanvalsfrequentie toeneemt;
 • Chronische migraine ≥ 15 dagen/maand;
 • Bij falen van stap 3 van de medicamenteuze behandeling van migraine;
 • Om kinderen met migraine in te stellen op triptanen of preventieve behandeling;
 • Bij verdenking zeldzame migraine variant bij kinderen.
 • Migraine met uitvalsverschijnselen bij kinderen; 
 • Indien de behandeling van medicatie-overgebruik hoofdpijn niet lukt of haalbaar is.
 • Bij vermoeden van clusterhoofdpijn of ter instelling van een preventieve behandeling van clusterhoofdpijn.

NB. Overweeg bij complexe 4) hoofdpijn een multidisciplinaire benadering in de tweede lijn.

4) Complexe hoofdpijn: combinatie van verschillende primaire hoofdpijnvormen, chronische hoofdpijn of comorbiditeit met psychische c.q. psychiatrische problematiek.

Beleid in de tweede lijn

Berichtgeving:

 • Telefonisch bij relevante uitslagen;
 • Schriftelijk na voorstel behandelplan en wijzigingen in de behandeling.