LTA ontslagmedicatie Acuut coronair syndroom

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | LTA ontslagmedicatie Acuut coronair syndroom

LTA ontslagmedicatie Acuut coronair syndroom

LTA Ontslagmedicatie acuut coronair syndroom

Recentelijk heeft ons ziekenhuis (samen met de regionale cardiologen in Helmond, Veldhoven en Eindhoven) de trombocytenaggregatieremmer ticagrelor (Brilique®) gekozen als behandeloptie voor de preventie van atherotrombotische voorvallen bij volwassen patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS). De keus voor ticagrelor is voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de PLATO studie en de herziene Guidelines van de European Society of Cardiology (ESC). Ticagrelor zal aan patiënten worden gegeven in plaats van clopidogrel.

Betekenis voor dagelijkse praktijk in de eerste lijn

Ticagrelor heeft een positief effect vs. clopidogrel (zie hieronder) dat blijft toenemen gedurende de geadviseerde behandelduur van 12 maanden. Het is daarom van belang dat een geïnitieerde therapie met ticagrelor gedurende 12 maanden wordt afgemaakt. Ticagrelor wordt altijd gegeven in de dosering 90 mg BID in combinatie met acetylsalicylzuur (ASA).

PLATO Studie

Tijdens de PLATO studie, een gerandomiseerde internationale studie, is ticagrelor direct vergeleken met clopidogrel bij 18.624 patiënten met ACS (Instabiele Angina Pectoris, NSTEMI of STEMI), met inbegrip van niet-invasief behandelde patiënten en patiënten die een PCI of CABG ondergingen.

De PLATO studie toont aan dat ticagrelor significant het gecombineerde risico op sterfte vanwege een cardiovasculaire oorzaak, een niet-fataal myocardinfarct of een beroerte verlaagt vs. clopidogrel (16% relatieve risicoreductie). Daarnaast is er een statistisch significante afname van sterfte door cardiovasculaire oorzaak (21% relatieve risicoreductie). Er was geen significant verschil in het totaal aantal ernstige bloedingen tussen ticagrelor en clopidogrel. Wel werd voor ticagrelor een hoger aantal niet-CABG gerelateerde ernstige bloedingen geconstateerd.

ESC Guidelines

In de NSTE-ACS richtlijnen (2011) wordt aanbevolen alle matig tot hoog risico patiënten te behandelen met ticagrelor, onafhankelijk van de initiële behandelstrategie en inclusief patiënten die al met clopidogrel zijn voorbehandeld. In de STEMI richtlijnen (2012) is ticagrelor één van de geprefereerde plaatjesaggregatieremmers. In beide richtlijnen wordt clopidogrel voorbehouden aan patiënten die geen ticagrelor (of prasugrel) kunnen krijgen. Ook in de revascularisatie richtlijnen (2010) wordt ticagrelor aanbevolen aan patiënten (zowel STEMI als NSTE-ACS) die een PCI ondergaan.