Maagklachten - RTA Farmacotherapie ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Maagklachten - RTA Farmacotherapie ZO Brabant

Maagklachten - RTA Farmacotherapie ZO Brabant

Doelstelling

Het primaire doel van FKO is bevordering van doelmatigheid en kwaliteit van de transmurale en poliklinische farmaceutische zorg. Het project beoogt naleving van de richtlijnen voor maagklachten te bevorderen door het formuleren en implementeren van regionale werkafspraken voor farmacotherapie.