MRSA Risico-indeling

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | MRSA Helmond | MRSA Risico-indeling

MRSA Risico-indeling

Categorie 1:

 • Bewezen MRSA-dragerschap (geen kweken afnemen)
 • Er is MRSA-dragerschap aangetoond.

Categorie 2:

 • Hoog risico op dragerschap
 • Personen die beroepsmatig in nauw contact komen met levende varkens en/of levende vleeskalveren (zoals varkenshouders, vleeskalverenhouders, dierenartsen, medewerkers van slachthuizen die werken met het levende dier, transporteurs)
 • Personen die woonachtig zijn op varkensbedrijven of vleeskalverenbedrijven
 • Patiënten die korter dan 3 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis of privékliniek opgenomen zijn geweest, waarbij één of meer van de volgende criteria van toepassing zijn:
  • langer dan 24 uur opgenomen geweest (> 24 uur geldt ook voor de risicofactoren infuus en gips)
  • óf korter dan 24 uur opgenomen zijn geweest maar
   • zijn geopereerd
   • een drain of catheter hebben gekregen
   • geïntubeerd zijn geweest
   • huidlaesies, open wonden of mogelijke infectiebronnen als abcessen of furunkels hebben
 • Patiënten korter dan 3 maanden geleden opgenomen zijn geweest in een ander Nederlands ziekenhuis, op een afdeling waar een MRSA of BRMO epidemie heerst die nog niet onder controle is
 • Patiënten die korter dan 3 maanden geleden met een onverwachte MRSA / BRMO-drager op één afdeling hebben gelegen
 • Patiënten die werkzaam zijn in een buitenlands ziekenhuis
 • Buitenlandse patiënten op de dialyse-afdeling (zgn. gastdialysanten)
 • Adoptiekinderen

Categorie 3: Matig verhoogd risico

 • Personen uit categorie 2 (veegerelateerd) met recente (<30 dagen) negatieve kweken
 • Nederlandse dialysepatiënten die in het buitenland gedialyseerd zijn
 • Patiënten gedurende het eerste jaar na succesvolle behandeling voor MRSA / BRMO-dragerschap, met recente negatieve kweken