Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar - Transmurale werkafspraak regio Helmond

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Obstipatie bij kinderen 0-18 jaar - Transmurale werkafspraak regio Helmond

Samenwerkingsafspraak voor kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen en artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG) uit het adherentiegebied van het Elkerliek ziekenhuis

Aanleiding

Door regionale huisartsen is gevraagd om samenwerkingsafspraken op te stellen voor behandeling en onderlinge verwijzing van kinderen waarbij sprake is van functionele obstipatie. In het kader van afstemming en verbetering van samenwerking is daarom tussen betrokken partijen voorliggende uniforme handelwijze overeen gekomen. De afspraken zijn gebaseerd op
de NHG standaard Obstipatie, de NVK richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar en de CBO richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar, uit 2009. Obstipatie tgv organische oorzaken valt buiten het gebied van de samenwerkingsafspraak.

Doelstelling samenwerkingsafspraak

Afstemmen van diagnostiek en (be)handelwijze tussen regionale huisartsen, jeugdartsen, arts voor verstandelijk gehandicapten en kinderartsen als bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar sprake is van functionele obstipatie.