Overgewicht bij kinderen - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Overgewicht bij kinderen - RTA ZO Brabant

Overgewicht bij kinderen - RTA ZO Brabant

Doelstelling

  • Overgewicht en obesitas bij kinderen van 0 tot 18 jaar tijdig signaleren, monitoren en behandelen met als doel realiseren van gedragsverandering door zelfmanagement (waarbij ouders een essentiële rol spelen). 1) 
  • Afstemming van beleid en taken rondom kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas tussen jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen.

1) Prevalentie: CBS (2014) rapporteert een percentage overgewicht bij 2-9 jarige van 11,4% (12,3% in 2013) en bij 9-18 jarige van 12,2% (11,9% in 2013). Het percentage ernstig overgewicht betreft bij 2-9 jarige 3,8% (4,0% in 2013) en bij 9-18 jarige 3,3% (2,0% in 2013). Gemiddeld percentage prevalentie overgewicht bij meisjes iets hoger dan bij jongens, met name op jongere leeftijd.