Definities UWI

Definities UWI

UWI: klinische leeftijdsgebonden kenmerken en bacteriën in een betrouwbaar afgenomen urinekweek:

  • UWI zonder koorts en/of slagpijn: cystitis.
  • UWI met koorts en/of slagpijn: pyelonefritis.

Atypische UWI: UWI met een of meerdere van de volgende kenmerken:

  • Ernstig zieke of septische patiënt.
  • Anamnestisch slappe urinestraal of persen tijdens mictie.
  • Voelbare buik- of blaasmassa bij lichamelijk onderzoek.
  • Geen verbetering op antibiotische behandeling binnen 48 uur.
  • Infectie met ander micro-organisme dan een E. coli.

Recidiverende UWI’s: UWI met een of meerdere van de volgende kenmerken:

  • 2 of meer UWI’s met koorts en/of flankpijn.
  • 1 UWI met koorts en/of flankpijn en 1 UWI zonder koorts.
  • 3 of meer UWI’s zonder koorts.