Follow up

Follow up

Korte termijn follow-up na starten van de UWI behandeling omhelst de volgende zaken:

  • Is er een adequate inname van de medicatie?
  • Is het betreffende kind in staat om gerelateerd aan de leeftijd een adequate vochtinname tot zich te nemen?
  • Knapt het kind goed op binnen 48 uur?

Het advies is om aan alle ouders/verzorgers en patiënten ouder dan 12 jaar die thuis met orale antibiotica worden behandeld zowel mondeling als schriftelijk bij het starten van de behandeling te informeren over de noodzakelijkheid van bovengenoemde punten. Als aan één van deze 3 punten niet kan worden voldaan dient door hen contact teworden opgenomen met hun behandeld arts of diens waarnemer.

Bij kinderen zonder symptomen na het optreden van een urineweginfectie hoeft de urine niet routinematig
opnieuw te worden getest op aanwezigheid van een infectie. Asymptomatische bacteriurie is geen indicatie voor follow-up.