Verstandelijke beperking bij patienten - RTA ZO Brabant

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Verstandelijke beperking bij patienten - RTA ZO Brabant

Verstandelijke beperking bij patienten - RTA ZO Brabant

Doelstelling

Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking door afstemming van het beleid. De afspraak richt zich op de overdracht, consultatiemogelijkheden, en taakverdeling rondom de zorginhoudelijke begeleiding tussen arts verstandelijk gehandicapten (AVG) - ziekenhuis - huisarts.

Uitgangspunten

  • Patiënten onder de zorg van een huisarts, ongeacht de leeftijd, hebben recht op 10 uur / jaar poliklinische consultatie bij een AVG (1).
  • Patiënten met een verstandelijke beperking worden met 18 jaar (2) overgedragen door de kinderarts aan de AVG of huisarts;
  • Als de AVG hoofdbehandelaar is dient de patiënt uitgeschreven te worden bij de huisarts;
  • Het samenwerkingsconvenant tussen de beroepsverenigingen van huisartsen en AVG s heeft geleid tot een handreiking, waarop deze RTA is gebaseerd (3).


(1) Momenteel geldt dit voor ZZP 1VG t/m 4VG, waarbij geen behandeling is afgesproken. Vanwege de ontwikkelingen binnen de WLZ en veranderingen in afspraken met het zorgkantoor verandert dit mogelijk.
(2) 18 jaar is de richtleeftijd; dit kan variëren al naar gelang de vraag.
(3) Zie www.lhv.nl/service/handreiking-samenwerking-huisarts-en-avg.