Transmurale zorgbrug

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Kwetsbare Ouderen | Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug

transmurale zorgbrug

De Transmurale Zorgbrug (TZB) is één van de succesvolle innovaties van het Nationaal Programma Ouderenzorg, gericht op zorg voor (kwetsbare) ouderen. De TZB bestaat uit twee onderdelen:

  • proactieve zorg in het ziekenhuis vanaf de opname, voor ouderen vanaf leeftijd 70 jaar, door het opsporen van de risicogroep en het inzetten van preventieve interventies;
  • een warme overdracht en gestructureerde nazorg bij ontslag naar huis door een wijkverpleegkundige, met extra expertise op het gebied van Kwetsbare Ouderen.

Onderzoek heeft aangetoond dat inzet van de TZB leidt tot afname van sterfte van 36% en dat het kosteneffectief is.

Het Elkerliek ziekenhuis is in samenwerking met de Zorgboog, Savant Zorg en Sint Annaklooster met de Transmurale Zorgbrug gestart op twee afdelingen, te weten Geriatrie en Interne Geneeskunde. Dit is een koppeling tussen twee ontwikkelingen die elkaar versterken: het Elkerliek als Seniorvriendelijk ziekenhuis en sterke zorg voor Kwetsbare Ouderen in de eerste lijn.

De medische zorg wordt bij ontslag uit het ziekenhuis op de gebruikelijke manier met de huisarts gecommuniceerd en overgedragen. Inzet van de TZB is voornamelijk gericht op zorg en vraagt geen extra activiteit van de huisarts. De wijkverpleegkundige uit de leefomgeving van de patiënt ontvangt de overdracht in het ziekenhuis en zorgt voor nazorg aan de patiënt. Dit begint met een huisbezoek dat twee werkdagen na ontslag uit het ziekenhuis plaatsvindt. De wijkverpleegkundige zorgt op de gebruikelijke manier voor afstemming met de huisarts en met overige betrokken hulp- en/of zorgverleners in de leefomgeving van de patiënt.

De eerste ervaringen met de TZB worden in januari 2017 geëvalueerd.

Documenten en informatie