Werkgroepen Dementie

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Werkgroepen | Werkgroepen Dementie

Werkgroepen Dementie

 

Stuurgroep Dementie

 • mevrouw W. van Asseldonk, hoofd Ketenzorg/Diseasemanagement, de Zorgboog
 • de heer L. Bisschops, Alzheimer Nederland afd. ZO Brabant 
 • mevrouw A.M. Hendrikx, medisch coördinator Quartz (voorzitter)   
 • mevrouw A. Pril, huisarts
 • mevrouw M. Pappers, gz psycholoog, GGZ Oost Brabant
 • N.N., manager gespecialiseerde zorg, Savant Zorg 
 • de heer A. Tan, klinisch geriater
 • mevrouw M. Trompper, programmaleider Dementie, Quartz
 • N.N., beleidsmedewerker Zorg en Welzijn, gemeente Helmond   
 • mevrouw C. Westphal, huisarts

Steunpunt Dementie 

 • mevrouw S. Beumers, casemanager, Savant Zorg
 • de heer J. Doorduin, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis 
 • mevrouw R. van Lier, verpleegkundig expert, de Zorgboog 
 • mevrouw W. van Haandel, verpleegkundige Ouderenkliniek, GGZ Oost Brabant
 • mevrouw S. van Oorschot, GGZ Oost Brabant 
 • mevrouw M. Trompper, programmaleider Dementie, Quartz