Werkgroepen CVA Ketenzorg

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Werkgroepen | Werkgroepen CVA Ketenzorg

Werkgroepen CVA Ketenzorg

 

CVA-ketenzorg Programmagroep

 • mevrouw W. van Asseldonk, hoofd Ketenzorg/Diseasemanagement, de Zorgboog  
 • mevrouw Th. Bevers, bestuurslid Hersenletsel.NL Noord Brabant
 • mevrouw J. Driessen, programmaleider CVA-ketenzorg, Quartz
 • de heer A. van Druenen, afdelingsmanager neurologie, Elkerliek ziekenhuis  
 • de heer G. Grooters, neuroloog, Elkerliek ziekenhuis 
 • mevrouw A.M. Hendrikx, medisch coördinator, Quartz (voorzitter)
 • de heer N. van Hoof, afdelingsmanager revalidatie, Elkerliek ziekenhuis 
 • N.N., manager gespecialiseerde zorg, Savant Zorg 
 • mevrouw A. Snoeijen, RHV
 • de heer E. Vogels, clustermanager kliniek, Libra Revalidatie & Audiologie 

CVA-ketenzorg werkgroep Trombolyse

 • mevrouw J. Driessen, programmaleider CVA-ketenzorg, Quartz (voorzitter)
 • de heer A. van Druenen, afdelingsmanager neurologie, Elkerliek ziekenhuis
 • de heer G. Grooters, neuroloog, Elkerliek ziekenhuis
 • de heer R. Harmsen, afdelingsmanager SEH, Elkerliek ziekenhuis 
 • de heer A.J.M. Kok, neuroloog, Elkerliek ziekenhuis 
 • mevrouw A. Snoeijen, RHV   
 • mevrouw J. Wildschut, onderzoeks-/beleidsmedewerker Quartz 

werkgroep Ketenzorg CVA 

 • mevrouw J. Driessen, programmaleider CVA-ketenzorg, Quartz (voorzitter)  
 • mevrouw A. van Hout, ergotherapeut
 • de heer J. van Kampen, specialist Ouderengeneeskunde, Savant Zorg
 • mevrouw M. Kat, ergotherapeut
 • mevrouw R. Kempers, verpleegkundig expert, de Zorgboog
 • N.N. revalidatiearts, Libra Revalidatie & Audiologie
 • mevrouw A. Snoeijen, huisarts 
 • mevrouw M. van Suijlekom, fysiotherapeut
 • mevrouw A. Tiel-Groenestege, neurologieverpleegkundige 
 • mevrouw T. van Tongeren, casemanager, Savant Zorg
 • mevrouw C. Valstar, transferverpleegkundige 
 • mevrouw C. Verhagen, physician assistent neurologie