Transmurale Zorgbrug verkleint gezondheidsrisico’s kwetsbare ouderen

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | Nieuws | Transmurale Zorgbrug verkleint gezondheidsrisico’s kwetsbare ouderen

Transmurale Zorgbrug verkleint gezondheidsrisico’s kwetsbare ouderen

TZB

Het Elkerliek ziekenhuis is samen met de Zorgboog, Savant Zorg en Sint Annaklooster een Transmurale Zorgbrug gestart voor (kwetsbare) ouderen. Dit houdt in dat de oudere patiënt in het ziekenhuis, maar ook na ontslag thuis extra aandacht en begeleiding krijgt om gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Bij opname in het ziekenhuis worden patiënten van 70 jaar of ouder gescreend op risicofactoren als ondervoeding, verhoogd valrisico, verwarring (delier) of fysieke beperkingen. Bij een te hoge score wordt het Geriatrisch consultatieteam ingezet om te kijken welke extra zorg geboden moet worden. Dit kan het inschakelen van een diëtist zijn of bijvoorbeeld het inzetten van oriëntatiepunten als iemand snel verward is. Daarnaast krijgt de patiënt gestructureerde nazorg bij ontslag naar huis. Een wijkverpleegkundige met extra kennis op het gebied van kwetsbare Ouderen is aanwezig bij de overdracht van de patiënt naar de thuissituatie. Samen met verpleegkundige, iemand van het Nazorgteam en de mantelzorger bespreekt de wijkverpleegkundige welke zorg de oudere patiënt thuis nodig heeft. Wanneer de patiënt weer thuis is, legt de wijkverpleegkundige een huisbezoek af en stemt de nodige zorg verder af met de betrokken huisarts, andere hulpverleners en mantelzorgers.

Deze brug die de samenwerkende zorgverleners hebben geslagen tussen ziekenhuis en thuis noemen we de Transmurale Zorgbrug. Onderzoek heeft aangetoond dat inzet van de TZB leidt tot een afname van sterfte van 36% en dat het kosteneffectief is.    

Mevrouw van Gansewinkel krijgt als eerste patiënt overdracht van de Transmurale Zorgbrug.

Mevrouw van Gansewinkel krijgt als eerste patiënt overdracht van de Transmurale Zorgbrug. Een verpleegkundige van het Elkerliek ziekenhuis, een transferverpleegkundige van het Nazorgteam en een wijkverpleegkundige van de Zorgboog doen de overdracht. 

Foto: Hein van Bakel