Leerzame nascholing Kindercarrousel

U bevindt zich hier: Home | Kindercarrousel

Leerzame nascholing Kindercarrousel

Kindercarrousel

 

De klankbordgroep Kindergeneeskunde organiseerde op 15 mei een nascholingsbijeenkomst voor regionale huisartsen. Door gezamenlijk te praten over de ontwikkelde werkdocumenten willen huisartsen en kinderartsen de samenwerking verder verbeteren. De gezamenlijke doelstelling is om kinderen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie te houden en daar te laten herstellen. De bijeenkomst werd goed bezocht door regionale huisartsen, kinderartsen en arts assistenten.

Vitaal bedreigde kind

Kinderarts Eric Brouwer sprak over het vitaal bedreigde kind in de huisartsenpraktijk. Rode draad in zijn verhaal was de gestructureerde benadering van casus door de ABCDE-methode. Deze methode gaat volgens een vaste structuur de belangrijkste systemen na die bij een acuut bedreigd  kind in gevaar komen. Ook beschrijft het de handelingen die verricht kunnen worden om  de patiënt te stabiliseren, dan wel eerst hulp te bieden voordat overgedragen wordt naar de kinderarts in het ziekenhuis. Voor huisartsen is een specifieke versie door de NHG opgenomen en uitgewerkt in de ABCDE-kaart. Na deze presentatie zijn in groepen de casus, aan de hand van de methode, besproken met als thema’s het kind met ademhalingsproblematiek, klachten van urineweginfectie en dehydratie. Deze hadden ieder betrekking op de werkdocumenten die door de klankbordgroep zijn uitgewerkt en al eerder verzonden waren aan de regionale huisartsen.

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat deze overzichtelijke en leerzame manier voor benadering van de problematiek onderling informatie over behandeling wordt uitgewisseld en dat ook in acute situaties methodisch wordt gehandeld. Op inhoudelijk niveau van de casusbespreking werd vooral benoemd dat door bespreking van de inhoud van de werkdocumenten, de afstemming tussen huis- en kinderarts veel waarde had. Door de aanwezigen zijn nieuwe voorstellen gedaan voor het uitwerken van werkdocumenten met daarin afspraken tussen huis- en kinderartsen over (be)handelwijzen. De onderwerpen worden door de klankbordgroep op de agenda gezet en besproken wat zinvol en mogelijk is.