Werkgroep uitgelicht: Diep Veneuze Trombose en Longembolie

U bevindt zich hier: Home | Werkgroep uitgelicht: Diep Veneuze Trombose en Longembolie

Werkgroep uitgelicht: Diep Veneuze Trombose en Longembolie

Trombosebeen

De werkgroep Diep Veneuze Trombose bestaat al vijftien jaar. Zij werd ingesteld met het doel om een protocol te ontwikkelen voor de thuisbehandeling van Diep Veneuse Trombose (DVT) in de regio Helmond. Dankzij nieuwe farmaceutische ontwikkelingen was het voortaan verantwoord om de behandeling van DVT thuis - na echografische bevestiging in het ziekenhuis - op veilige wijze te laten plaatsvinden.

Sinds enkele jaren is de Point of Care test (D-dimeer test) beschikbaar. Hiermee kan DVT in de huisartsenpraktijk - in combinatie met de Eerste Lijns Beslisregel - met grote waarschijnlijkheid worden uitgesloten. Dit heeft geleid tot een verdere verplaatsing van het DVT traject naar de eerste lijn. Ook het aantal echo’s is hiermee in belangrijke mate afgenomen. De behandeling in de thuissituatie door wijkverpleegkundige en huisarts is intussen meermalen geëvalueerd en bijgesteld. De samenwerking tussen de Spoed Eisende Hulp (SEH), die de behandeling van DVT nog steeds instelt en de Eerstelijn, die respectievelijk zorgdraagt voor de verpleegkundige zorg en de mediche follow up, verloopt doorgaans soepel.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep  bestaat uit leden van alle betrokken disciplines binnen het  Elkerliek ziekenhuis, samen met een drietal huisartsen en vertegenwoordigers van de thuiszorgorganisaties Savant en De Zorgboog. De werkgroep komt bij elkaar op de momenten dat er aanleiding is het protocol te evalueren of verder te verbeteren. Niet in de laatste plaats is de continuïteit gewaarborgd door een aantal werkgroepleden van het eerste uur, die nog steeds actief deelnemen. Dit zijn huisartsen Peter Lucassen, Pieter Coenen en klinisch chemicus Hans van Duijnhoven, radioloog Frans Kok en transferverpleegkundige Carla Valstar.

Nieuwe ontwikkelingen

Recent is aangetoond dat de D-dimeer test ook kan worden gebruikt om een longembolie veilig uit te sluiten. Daartoe heeft zich als nieuwste lid longarts Giny Clappers bij het team gevoegd. De naam is sindsdien toepasselijk gewijzigd in: Werkgroep Diep Veneuze Trombose en Longembolie. Het nieuwe protocol is momenteel in ontwikkeling en wordt in 2014 uitgerold.

De werkgroep wil het gebruik van deze test verder stimuleren onder de huisartsen in onze regio. Binnenkort zal hiervoor een student worden ingezet, om te onderzoeken waar nog verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Meer weten?

Maakt u nog geen gebruik van de D-dimeer test en bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Janny Wildschut, onderzoeks-/ beleidmedewerker Quartz, tel.nr 0492-595162, e-mail jwildschut@elkerliek.nl

Meer informatie over het protocol  en de leden van de werkgroep is te vinden op de website van Quartz

Auteurs: Pieter Coenen (huisarts) en Janny Wildschut (Quartz), leden van de werkgroep