Werkdocumenten voor betere afstemming

U bevindt zich hier: Home | Werkdocumenten voor betere afstemming

Werkdocumenten voor betere afstemming

Klankbordgroep Kindergeneeskunde bestaat twee jaar


door Peter Janssen, stafmedewerker Kindergeneeskunde

De klankbordgroep Kindergeneeskunde bestaat inmiddels twee jaar. Deze periode hebben wij ons gericht op het maken van protocollen en werkafspraken over medische zorg aan kinderen en hun ouders en het adviseren van huisartsen. De regionale samenwerking tussen de huisartsen en kinderartsen is hiermee duidelijk verbeterd.

Werkdocumenten

Vanuit de dagelijkse praktijk diende onderwerpen zich aan waarvoor werkafspraken gewenst waren. Bijvoorbeeld doordat protocollen, richtlijnen en standaarden van huisartsen en kinderartsen op essentiële punten niet overeen kwamen of onduidelijk waren. Deze zijn naast elkaar gelegd en gezamenlijk besproken. Hierdoor zijn werkbare afspraken gemaakt waarbij rekening is gehouden met afspraken uit de eigen protocollen en standaarden.

Momenteel werken we aan een regionaal protocol met afspraken over behandeling en verwijzing van kinderen met obstipatie in de eerste lijn. De volgende werkdocumenten heeft de klankbordgroep inmiddels opgesteld en verspreid:

  • behandelafspraken bij laryngitis subglottica;
  • dehydratie bij kinderen ten gevolge van gastro-enteritis;
  • urineweginfectie bij kinderen;
  • huisartsenfolder voor patiënten over behandeling van urineweginfectie bij kinderen.

Naast de werkdocumenten hebben we afspraken gemaakt over de wijze van communicatie en overlegmogelijkheden tussen huis- en kinderartsen. Deze zijn verwerkt in het Vademecum op deze website (alleen toegankelijk na inloggen).

Toelichting werkdocument urineweginfectie bij kinderen

Binnenkort is het protocol over de handelwijze bij urineweginfectie bij kinderen klaar. In de NHG-standaard is veel geschreven over behandeling van volwassenen, maar de behandelafspraken bij kinderen zijn niet altijd even duidelijk. Vandaar dat de klankbordgroep hiervoor afspraken uit de NHG-standaard en de NVK heeft uitgewerkt tot een behandeladvies in een stroomdiagram. Voor de patiënten is een brief gemaakt waarin is uitgelegd wat een urineweginfectie is en waar zij op moeten letten tijdens de behandeling. De brief wordt net als het werkdocument onder huisartsen verspreid en op de website geplaatst.

In de praktijk blijkt dat het meerwaarde heeft om op deze manier af te stemmen over handelwijze en behandeling en deze onder de huisartsen en kinderartsen te verspreiden. De kinderartsen hebben bijvoorbeeld, na invoering van het werkdocument ‘behandelafspraken bij lanryngitis subglottica’, in bijna alle gevallen gezien dat kinderen die op de SEH komen, door huisartsen op de wijze zijn behandeld zoals afgesproken is in het werkdocument. Op de website van Quartz zijn al enkele werkdocumenten gepubliceerd en in te zien.

Aanmelding nieuwe onderwerpen

Uw input is welkom voor onderwerpen waarvan u vindt dat afstemming nodig. Deze kunt u mailen naar quartz@elkerliek.nl. Zij worden dan op de agenda van de klankbordgroep geplaatst.