Werkgroep Fractuurpreventie

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Afgeronde projecten | Werkgroep Fractuurpreventie

Werkgroep Fractuurpreventie

Ontwikkeling sub-RTA Fractuurpreventie

Aanleiding

In het Elkerliek ziekenhuis is sinds enige tijd een fractuurpreventiespreekuur dat gehouden wordt op de polikliniek chirurgie, locatie Deurne. Op dit spreekuur worden patiënten gezien die op de SEH gezien zijn en bekend met een fractuur. Patiënten die via de SEH of via hun huisarts naar het spreekuur verwezen worden krijgen onderzoek, starten soms met medicatie en krijgen adviezen over leefregels. Naar aanleiding van vragen over wat het bezoek aan het poliklinisch spreekuur betekent voor de rol van de huisartsen en de behoefte om over handelwijzen en taakverdeling tussen eerste en tweedelijnsprofesionals af te stemmen, is besloten om onderlinge afspraken hier over te maken.

Werkgroep

In 2013 is daarom onder leiding van Quartz de werkgroep ‘Fractuurpreventie’ gestart met als doelstelling om transmurale afspraken te maken.

Inhoud transmurale afspraken

Als leidraad is de NHG standaard ‘Fractuurpreventie’ en de CBO richtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie; herziening 2011’ gebruikt. De belangrijkste inhoudelijke afspraken zijn:

  • Primaire osteoporose wordt vervolgd door de huisarts.
  • Secundaire osteoporose hoort thuis in de tweede lijn.

In een stroomschema is uitgewerkt hoe het proces van de patiënt in onze regio via bezoek aan het osteoporosespreekuur verloopt en welke rol de betrokken behandelaars hebben. Met name voor de intake op de poli, na-controle en handelwijze bij signalen die kunnen duiden op het bestaan van osteoporose of osteopenie zijn afspraken gemaakt. Omdat in de NHG-standaard geen onderscheid is gemaakt tussen osteopenie en osteoporose en omdat de werkgroep van mening is dat dit in de toekomst een steeds grotere groep gaat vormen is dit wel als apart onderwerp opgenomen in de sub-RTA.

Implementatie

De ontwikkeling van de sub-RTA is begin 2014 afgerond. 
In februari 2014 vond een Klinische Conférence plaats om de regionale huisartsen te informeren en van gedachten over de inhoud te wisselen.
Ingegaan werd op de vraag waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, en wat zoal het advies en beleid is rond signalen van osteopenie.