Klankbordgroep Kindergeneeskunde

U bevindt zich hier: Home | Projecten | Klankbordgroep Kindergeneeskunde

Klankbordgroep Kindergeneeskunde

De klankbordgroep Kindergeneeskunde is een werkgroep van Quartz, waarin kinder- en huisartsen regelmatig protocollen en vragen vanuit de zorgpraktijk bespreken. Allerlei praktische vragen komen op tafel. Welke klachten horen bij de huisarts? En wanneer verwijst deze een kind naar de kinderarts? Voor ondermeer beleid rond dehydratatie, pseudokroep en urineweginfecties heeft dat geleid tot regionale werkafspraken. 

Sociale kaart Kinder- en Jeugdzorg Zuidoost Brabant

Protocollen