Palliatieve zorg bij hartfalen

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Palliatieve Zorg | Palliatieve zorg bij hartfalen

Palliatieve zorg bij hartfalen

Doelstelling project

Het optimaliseren van de zorg aan mensen met hartfalen in de terminale fase in de zorgketen, verbetering van kwaliteit van leven van cliënt en mantelzorgers en het verminderen van onnodige heropnames in het ziekenhuis.
Doel is verbetering van continuïteit en uniformiteit van zorg en het creëren van systematische en gecoördineerde zorg.

Bevindingen

  • Cardiologen: Er is een efficiëntere bedbezetting op de afdeling cardiologie. De cardiologen zijn tevreden over het project en het op deze manier kunnen verlenen van zorg.
  • Wijkverpleegkundigen: Vinden het mooi om op deze manier kwaliteit van zorg te kunnen leveren aan hartfalenpatiënten, het is voor wijkverpleegkundigen een nieuwe uitdaging.
  • Verpleegkundigen afdeling cardiologie: Verpleegkundigen hebben het gevoel palliatieve patiënten duidelijkheid en goede zorg te kunnen bieden.

Resultaten

De bevindingen van alle betrokkenen zijn positief: Zowel patiënten, hun nabestaanden als de hulpverleners geven aan goede kwaliteit van zorg te ervaren cq te kunnen bieden. Vrijwel alle patiënten zijn thuis -in hun eigen omgeving-, overleden.
Duidelijkheid over de palliatieve fase aan zowel patiënten, hun naasten en de hulpverleners blijkt rust te bieden, zodat er vrijwel geen onnodige heropnames in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden.
Naast een goede kwaliteit van zorg is gebleken dat het op deze manier aanbieden van palliatieve zorg voor hartfalenpatiënten een kostenbesparing oplevert.