Quality of Life

U bevindt zich hier: Home | Programma's | Palliatieve Zorg | Quality of Life

Quality of Life

 

Behandeling in relatie tot de kwaliteit van leven bij palliatieve oncologische patiënten

Soms gaan behandelingen bij oncologische patiënten in de laatste levensfase te lang door. De patiënt ondervindt dan wél de nadelen van de therapie, terwijl het hem nauwelijks levensverlenging oplevert. In het Elkerliek ziekenhuis zijn verschillende maatregelen genomen, waardoor specialisten beter kunnen inschatten of doorbehandeling van een palliatieve patiënt zinvol is. Maar het kan nog beter. “Ieder leven verdient een goed stervensproces.”

Landelijk is het een veel besproken onderwerp: behandelen artsen patiënten in de laatste levensfase te lang door? In sommige gevallen wel, vindt oncoloog Manon Pepels. “En door alle medisch-technische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, kúnnen we ook heel lang doorbehandelen. Maar waar het om draait is: levert het de patiënt een wezenlijke levenskwaliteitsverbetering op? Daar moeten we als specialist alert op zijn. Dat betekent; tijdig en eerlijk de gevolgen en de winst van een behandeling bespreekbaar maken. Soms is het beter een beleid te voeren gericht op comfort dan op levensverlenging.”

Doel van dit project is ‘onnodige’ medische behandelingen bij oncologische patiënten in de palliatieve fase zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor nemen oncologisch specialisten van het Elkerliek ziekenhuis in hun afweging om te komen tot een behandelvoorstel het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven van de patiënt en de wederzijdse verwachtingen van de behandeling (specialist – patiënt) structureel en aantoonbaar mee. Hierin heeft de huisarts een belangrijke rol.

Deelnemers projectgroep:

 • Mevrouw I. van Asseldonk, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis
 • W. van den Boomen, longcarevpk, Elkerliek ziekenhuis
 • D. Elbersen, longcarevpk, Elkerliek ziekenhuis 
 • Mevrouw A. Hendrikx, medisch coördinator Quartz
 • Mevrouw M. Janssen-Goorts, oncologie verpleegkundige, Elkerliek ziekenhuis
 • Mevrouw W.Y. Lam-Wong, longarts 
 • De heer R. Linssen, huisarts
 • Mevrouw M. Pepels, internist-oncoloog, Elkerliek ziekenhuis
 • Mevrouw N. Schrama, verpleegkundig specialist, Elkerliek ziekenhuis
 • Mevrouw M. Trompper, programmaleider Oncologie Quartz
 • Mevrouw M. Veldhuizen, arts palliatieve zorg, Elkerliek ziekenhuis 
 • De heer E. Zeldenrust, huisarts